אירועים בעבודה

חישוב המס בעקבות אירועים בעבודה נעשה על ידי המעביד והנו על בסיס שנתי (חיוב המס השנתי לחלק לחודשי העבודה), במידה והחלפת מקום עבודה, עבדת במספר מקומות עבודה במקביל, קיבלת פיצויים, יצאת לחופשת לידה ועוד….
בסבירות גבוהה חישוב המס שלך אינו נכון ויש לבדוק האם מגיע לך החזר מס.

כל שכיר זכאי לנקודות הזיכוי והטבות המס, במקרים בהם שכיר לא עבד בחלק מסוים משנת המס ו/או החליף עבודות נוצר מצב של שינוי בחישוב ההכנסות השנתיות בהתייחס למס ההכנסה שיש לשלם לשלם,כמו כן, ישנם שכירים הזכאים להטבות נוספות אשר המעביד לא יודע עליהם ו/או המעביד לא יכול לבקש את ההטבות בשביל העובד במקרים כאלה ישנה זכאות להחזר מס בגין התשלומים העודפים אותם שילמו לרשויות, באותה שנת מס.

אירועים בעבודה אשר בגינן יהיו השכיר/ה זכאים להחזר מס הינם:

  • הפסקת עבודה במקרים בהם שכיר/ה פוטרו או התפטרו ממקום עבודתם ושהו בבית במהלך חודש אחד לפחות בשנת המס.
  • דמי אבטלה לפי רשויות המס הינה הכנסה החייבת במס אך ביטוח לאומי לא לוקח בחשבון את הטבות המס ונקודות הזיכוי המגיעות לשכיר/ה. כמו כן, דמי האבטלה אינם באותו הסכום כמו תשלומי השכר דבר היוצר הפרשים בהכנסה לאורך השנה ונוצריםהפרשים גבוהים בין התשלומים בפועל ובין תשלומי המס אשר יש לשלם לפי חישוב מס שנתי.
  • יציאה לחופשה ללא תשלום(כגון: חופשת לידה, שנת שבתון) יוצרת מצב של תשלום מס ביתר עקב חישוב מס חודשי אצל המעביד ולפי תקנות המס יש לשלם לפי חישוב שנתי ע"י כך תיווצר זכאות להחזר מס לפי החלק היחסי בשנת המס במהלכה שהו בחופשה ללא תשלום.
  • יציאה לחופשת מחלה של עובד במהלך השנה ואשר ניצל את כל ימי המחלה להם הינם זכאים לפי חוק או לפי חוזה העסקתם, זכאים להחזר מס בגין הימים בהם נעדרו מעבודתם בשל תקופת החולי ולא קיבלו שכר עבור ימי ההיעדרות ו/או ימי המחלה.
ic-33

מספר עבודות במקביל

ic-32

החזר מס תואר אקדמאי

ic-31

מס פנסיה ופיצויים

ic-30

החזר מס חופשת לידה

ic-37

החזר מס תשלומי פיצויים

ic-36

החזר מס תיאום מס

ic-35

החזר הוצאות לשכיר

ic-34

השתלמויות שכיר