החזר מס תשלומי פיצויים

החזרי מס תשלומי פיצויים מתקבלים על רקע הערכה מוטעית של מס הכנסה.

פיצויים הינם אותם כספים אשר מתקבלים בסיום העבודה ונצברו בכל אותן שנות עבודה. סכום זה בדרך כלל מצטבר לסכום גדול ומשמעותי, במיוחד על רקע חיפוש העבודה העתידי.

לפעמים, כספי פיצויים או פרישה לפנסיה ניתנים לפריסה על פני מספר שנים, על פי בחירתו ודרישתו של מושך הכספים. בדרך כלל החלטה זו תתקבל בהתאם לכדאיות המס המשולם למס הכנסה. פריסת הפיצויים למספר שנים קדימה תהיה האופציה העדיפה כאשר ישנו צפי לגבי ירידה בהכנסות.

עבור כל שנת פריסה נדרשת שנת עבודה אצל המעביד משלם הפיצויים לדוגמה, עבור פריסה של 4 שנים, חובה וותק של 4 שנים אצל המעביד. לשימוש נכון במנגנון הפריסה עשויה להיות השפעה כספית בלתי מבוטלת ועל כן מומלץ להיוועץ במומחי מס טרם קבלת ההחלטה. אם הדבר לא נעשה, מומלץ לבחון עם מומחי מס את האפשרות לקבלת החזרי מס בדיעבד.

זכותו ואף חובתו של כל אזרח לבדוק האם מגיעים לו החזרי מס בגין תשלומי פיצויים בסוף כל שנה ולהתייעץ עם גורם מקצועי (רואה חשבון או יועץ מס) לגבי גובה החזר המס הצפוי לו.

מהן הסיבות בגינן זכאים השכירים להחזרי מס?

כאשר ישנה דרישה לפריסת הפיצויים, חייב השכיר להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת מהשנים בהן הוא מקבל את תשלומי הפיצויים. מס ההכנסה, לעומת זאת, משולם באופן חד פעמי עם קבלת הפיצויים והתחלת פריסת התשלומים, בצורה של מקדמות, על פי תחשיב אשר לוקח בחשבון את ההכנסה הצפויה במהלך שנים אלו.

בסוף כל שנת עסקים, יכול השכיר לבדוק האם גביית המס הייתה עודפת אם לאו. במידה והתרחשו שינויים שונים במהלך השנה (קבלת הכנסה נוספת או לחילופין ירידה נוספת בהכנסות) ויתברר כי הסכום אשר שולם היה גבוה יותר מהסכום החייב בפועל, יהיה זכאי השכיר להחזר מס. יש לקחת בחשבון כי אם הערכת המס הייתה נמוכה מדי, תידרש לשלם את החסר.

 

סיבה נוספת להחזר מס תשלומי פיצויים עשויה לנבוע ממצב בו שכירים קיבלו את מענק הפיצויים באופן אשר היה מגולם במשכורתם הרגילה, והפקידו אותו בקרן פיצויים. בתרחיש זה, עלול לקרות מצב בו שולם כפל מס, והשכיר יהיה זכאי לקבלת החזר מס בגין חלק זה של הסכום.

כמה כסף מגיע לי?

את הצפי המדויק על סכום ההחזר, אנו מתחייבים לחשב לך באופן אישי.

את החישוב, כדאי ומומלץ לבצע אצל מומחי המרכז להחזרי מ – IMas, מכיוון שהערכת המס המשולם עלולה להיות שגויה גם לכיוון השני, כך שאתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים חובות, כאשר למעשה ציפיתם להחזרי מס.

אנשי המקצוע שלנו יוכלו אף להמליץ לכם על פריסה טובה ונכונה יותר ו/או קיזוז תשלום המס אשר תטיב עם הזכאי לפנסיה או לכספי הפיצויים.

בדוק גם אתה את זכאותך להחזרי מס- עוד היום.