החזרי מס הוצאות הנצחה

שכיר/ה ששילם/ה כספים להנצחת זכרו של בן משפחה (בן זוג, בן, נכד, אח, הורה,גיס וחתן) שנספה במערכה, פעולת איבה, חבלה או מחלה – זכאי/ת להכרה בכספים ששילם בגין הנצחתו.

לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שחייב במס מכל הכנסה שהיא (שכיר, עצמאי או מי שנהנה מדמי שכירות), שהקדיש כסף להנצחת זכרו של בן משפחה, בן-זוג,בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן – בין אם היה חייל, שוטר או אזרח שנהרג בפעולות איבה או טרור – זכאי לקבל החזרים בשיעור של 30% מהוצאות ההנצחה.

 

לצורך העניין, פגיעת איבה כוללת בין היתר: פגיעה מפעולות איבה של כוחות אויב שהם כוחות צבאיים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם. לצורך זה, גם פגיעה בשגגה בידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה, נחשבות לפגיעת איבה.

שכיר/ה אשר אשר שילם עבור הנצחת קרוב משפחה,
ייתכן וגם לך מגיע החזר מס.