החזרי מס חיילים משוחררים

על פי החוק, חיילים משוחררים או מתנדבים בשירות לאומי זכאים לנקודת זיכוי על הכנסתם בשנים שלאחר שיחרורם או תום התנדבותם. במקרים רבים לא ניתנת נקודת הזיכוי אשר מגיע לחיילים משוחררים ומתנדבים בשירות לאומי, בגלל חוסר דיווח מלא למעסיק.

שכיר/ה, אם טרם חלפו 6 שנים מרגע שיחרורך מצה"ל או מרגע סיום השירות הלאומי,
ייתכן וגם לך מגיע החזר מס.
בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש מעשרים וארבעה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:
1. 1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של 24 חודשים מלאים לפחות.
2. 1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ-24 חודשים מלאים.

הטבות נוספות

שירות לאומי: מי ששירת בשירות לאומי זכאי במשך שנה לפחות זכאי לקבל 1/12 נקודת זיכוי בחודש. מי שביצע שירות לאומי של שנתיים (גברים ונשים) זכאי לשתי נקודות זיכוי שנתיות 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

מענק השחרור: חייל המשתחרר משירות סדיר מקבל מענק שחרור מהמדינה, המענק משתנה בהתאם לתפקיד בו שירת החייל ובהתאם למספר החודשים ששירת החייל. מענק השחרור פטור מתשלומי מס הכנסה. לעומת זאת מענק עבודה מועדפת חייב במס על פי סכום ההכנסות השנתיות.

מימוש ההטבות: לשם קבלת ההחלטות על החייל המשוחרר להצהיר על כך שהינו חייל משוחרר בפני מעבידו וכן לתת למעבידו צילום של תעודת שחרורו. המעביד יכול לזכות את החייל כבר בתלוש משכורתו. אם החייל אינו עשה זאת ולא קיבל את ההטבות במס רשאי הוא לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה לשם קבלת ההטבה ולשם קבלת החזרי מס בגין ההטבות שלא ניתנו לו, לשם הפנייה עליו לצף תצלום של החוגר, תעודת השחרור ואישור ממקום עבודתו.

חייל העובד בשתי עבודות או יותר במהלך שנת מס אחת מחויב לבצע תיאום מס לשם קבלת ההטבות וההקלות בתשלומי מס ההכנסה.