החזרי מס משפחה חד הורית

יחיד החי במסגרת משפחה חד הורית זכאי על פי החוק לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה.

על פי החוק כאשר ליחיד יש ילדים מתחת לגיל 18 והם בחזקתו, זכאי הוא לנקודת ניכוי שנתית ממס הכנסה.

עבור ילד שמלאו לו 18 שנים במהלך שנת המס וכן עבור ילד שנולד במהלך שנה זו, תינתן חצי נקודת זיכוי שנתית.

א. עבור כל ילד שנולד בשנת המס או שמלאו לו 18 שנים בשנת המס- חצי נקודת זיכוי.
ב. עבור כל ילד שמלאו לו בשנת המס שנה עד 5 שנים- 2 נקודות זיכוי.
ג. עבור כל ילד שמלאו לו בשנת המס 6 עד 17 שנים- נקודת זיכוי אחת.

לגבי הורה במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" (אחד ההורים נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי אחד ההורים), יקבל ההורה בנוסף גם נקודות זיכוי בגין פעוט (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס) הנמצא בחזקתו כדלהלן:

     א. עבור כל ילד שנולד בשנת המס או שמלאו לו 3 שנים בשנת המס- נקודת זיכוי.
ב. עבור כל ילד שמלאו לו בשנת המס שנה או שנתיים- 2 נקודות זיכוי.

המסמכים הנדרשים לצורך קבלת החזרי מס

כאשר מדובר בהורה במשפחה חד הורית צריך להביא בנוסף לטופסי 106 גם הסכם אשר בו רשום בחזקת מי הילדים.
לעיתים פקיד השומה לא יסתפק בהסכם אשר בו רשום בחזקת מי הילדים אלא ידרוש לראות שההורה מקבל בפועל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
לעניין משמורת משותפת רצוי להגיע להסכמה בכתב בין בני הזוג הפרודים או הגרושים מי יחשב לצרכי מס כמשפחה חד הורית.

אם את/ה שכיר/ה החי במסגרת חד הורית ובהחזקתך ילדים,
סבירות גבוהה שאת/ה זכאי/ת להחזרי מס.