החזרי מס הפקדות לביטוחי חיים / משכנתא

שכיר/ה אשר מפקיד/ה באופן עצמאי כספים לביטוחי חיים (גם לביטוח משכנתא), קופות גמל, קבלת פיצויים ממקום העבודה, יציאה לגמלאות וכו' לא מקבל את ההטבות הקבועות בחוק עבור ההפקדות הללו באופן אוטומטי.

על מנת לקבל את החזר המס המגיע, יש להגיש דוח.

אם גם את/ה שכיר/ה המפקיד/ה באופן עצמאי כספים לביטוחי חיים/קופות גמל,
ישנה סבירות גבוהה שגם את/ה זכאי/ת להחזרי מס.

הפקדות לביטוח חיים – הזיכוי הינו 25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לביטוח חייו או חיי בן זוגו או ילדיו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

הפקדות לקופות גמל – הזיכוי הינו 35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.

הפקדות לביטוח ילדיך – בחברת ביטוח, תשלום לקופת גמל לטובת ילדך או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדך ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת המס, היה 18 שנים ומעלה – יהיו זכאים להטבות במס.