שכיר המשלם מכספו עבור השתלמויות

שכירים אשר לקחו חלק בהשתלמויות הקשורות לצורך שמירה על הרמה המקצועית הנדרשת לצורך עבודתם עשויים בתנאים מסוימים לקבל החזרי מס עבור התשלום בגין השתלמויות אלה.

האם גם את/ה שכיר/ה אשר לקח/ה חלק בהשתלמות מקצועית והוצאת תשלומים עבור כך?
ייתכן וגם לך מגיע החזר מס!