החזר מס חופשת לידה

מקרה מאוד מאוד נפוץ של החזרי מס הינו עקב חופשת לידה, ישנם מספר סיבות לקבלת החזרי מס לאחר חופשת לידה. הסיבה העיקרית הינה בעקבות שינוי הכנסה שהיולדת הרוויחה לפני הלידה והסכומים שמקבלים מהביטוח לאומי בזמן חופשת הלידה.

ישנן גם לא מעט אמהות אשר מאריכות את חופשת המחלה הקבועה בחוק (מעבר ל-14 שבועות) ולוקחות עוד חופשה (ללא תשלום) או לחילופין אינן חוזרות בכלל לעבודה.
כאשר המעביד מחשב את משכורת העובדת החישוב הינו שנתי, בהנחה שביטוח לאומי משלם את אותו השכר ולפי משכורת שנתית מלאה, מעביד לא לוקח בחשבון את ההריון.

אחד המקרים הנפוצים הינו המקרה של עובדת שיצאה לחופשת לידה והאריכה אותה במספר חודשים נוספים ללא תשלום.

כמו כן, יש לקחת בחשבון את נקודות הזיכוי שלהן זכאי התא המשפחתי עקב הלידה.

במקרים רבים לא נלקחו בחשבון כל נקודות הזיכוי המגיעות לאשה במהלך השנים ועל כן מומלץ לבדוק זאת.

א. בשנת הלידה האישה זכאית לחצי נקודת זיכוי ובשנה שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים.
ב. נקודת זיכוי אחת בעבור כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו שבע עשרה שנים.
ג. החל משנת 2012 האישה זכאית נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי סעיף ב' לעיל, בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.

החל משנת 2012 גם הגבר זכאי לנקודת זכות
א. בשנת הלידה זכאי האב ל-1.5 נקודות זיכוי.
ב. מגיל שנה עד שימלאו לילד חמש שנים זכאי האב ל-2.5 נקודות זיכוי.

במידה ויצאת לחופשת לידה,
כדאי לבדוק את זכאותך לקבלת החזר מס.