החזר מס-תואר אקדמאי

בעל/ת תואר אקדמי ו/או סיימת לימודי מקצוע?

ייתכן וגם לך מגיע החזר מס!

שכיר/ה אשר סיים/ה את לימודיו האקדמאים משנת 2005 והלאה, וכן מי שסיים "לימודי מקצוע" בהיקף של לפחות 1,700 שעות יהיה זכאי/ת לנקודות זכות.
אם נקודת זכות זו לא דווחה למעסיק, ייתכן ומגיע החזר מס.

הזכאות להחזר מס הינה כדקלמן:

למי שסיים תואר אקדמאי בשנים 2006-2005:

תואר ראשון – זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך שלוש שנים.
תואר שני – זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך שנתיים.
תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים – זכאי לחצי נקודת זכות למשך חמש שנים.

למי שסיים תואר אקדמאי משנת 2007 :

תואר ראשון – זכאי לנקודת זיכוי למשך שלוש שנים.
תואר שני – זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך שנתיים.
תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים – זכאי לנקודת זכות למשך שלוש שנים וחצי נקודת זיכוי ללמשך השנתיים הבאות.

שכיר שלומד במסלול ישיר לתואר שלישי כאי לנקודת זיכוי אחת בתשלומי מס ההכנסה כבר בשנה שלאחר סיום התואר הראשון למשך שלוש וחצי שנים ולחצי נקודת זיכוי למשך שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר השלישי.

סטודנט שסיים את לימודיו ובתחום בו למד נדרשת התמחות לשם קבלת המקצוע וההתמחות מהווה תנאי לקבלת האישור לעסוק במקצוע רשאי לבחור האם לקבל את ההטבה בשנה לאחר סיום הלימודים או בשנה לאחר סיום ההתמחות וקבלת האישור לעסוק במקצוע (כל עוד הסטודנט החל את התמחותו בשנה בה סיים את התואר שלו).

בוגרי תואר אקדמי או שכירים שסיימו לימודי מקצוע ולא הציגו את תעודת סיום הלימודים בפני המעסיק שלהם ולכן לא קיבלו את נקודות הזיכוי זכאים לדרוש החזרי מס על ממס הכנסה. בכדי לקבל את החזרי המס על השכיר לפנות לפקיד השומה בצירוף האישורים מהמוסד האקדמי בו סיים את לימודיו ולדרוש את החזרי המס המגיעים לו. מס הכנסה ידון בבקשה ואם יכריע כי אכן מגיע לאדם החזר מס יועבר הכסף לחשבון הבנק שלו.