למה לפנות למרכז להחזרי מס..?

הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו למה לקבל שירות חיצוני כאשר אני עצמי יכול לעשות את כל התהליך לבדי..? השאלה הזאת מדויקת בכל מילה כיוון שוודאי לא פעם אנשים שאלו אותה.. המענה במאמר שלפניכם. המרכז להחזרי מס כגוף מסייע לא הרבה מודעים לקיומו של גוף זה אך המרכז להחזרי מס כל מטרתו היא לסייע לציבור השכירים…