נקודות זכות במס הכנסה

כל שכיר ועצמאי בישראל מחויב בתשלומים למס הכנסה, בהתאם להכנסתו החודשית והשנתית. יחד עם זאת, מס הכנסה מעניק גם נקודות זכות בתנאים מסוימים, כמו תושבות בישראל, ילדים, מצב כלכלי ומשפחתי, עולים חדשים ובעוד שורה ארוכה של מצבים. כפועל יוצא מכך, כל אחד מאיתנו זכאי להפחתה במס ההכנסה שלו ברמה זו או אחרת. הבעיה מתחילה כאשר…