[text_output]

מדיניות שימוש

להלן מובאים פרטי מדיניות השימוש באתר (להלן: "האתר"). אנא קראו מידע זה בתשומת לב.
כמו כן, גלישה באתר מעידה על הסכמה לתנאי השימוש בו.

הנהלת האתר רשאית לשנות את מבנה האתר מעת לעת, את מראהו, למחוק את זמינותם של השירותים/התכנים הניתנים בו ו/או לסגור את האתר לחלוטין וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש ועל כן, לא תהא לגולש באתר (להלן: “הגולש” / "המשתמש") כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לכך.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם וללא כל התחייבות או אחריות מצד הנהלת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותיו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. יתר על כן, המשתמש באתר מתבקש שלא לקבל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהתבקש לעשות וכיוצא באלו, מבלי לקבל מידע וייעוץ מקצועיים ממקור מוסמך.

האתר נבנה על גבי מערכת  WORDPRESS ומתארח על גבי שרתים חיצוניים ולפיכך אין להנהלת האתר בטחון מלא ואפשרות לשליטה ומניעה של חדירה בלתי-מורשית לפלטפורמת ניהול האתר. אי לכך ובהתאם לזאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירותים והמידע המובאים באתר ומאוחסנים בשרתי צד שלישי המארחים אותו, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרשימות התפוצה ולמידע כלשהו, כולל פרטי הגולשים באתר.
אין הנהלת האתר אחראית לתכנים המועלים לאתר על ידי גולשים או מפרסמים. למהימנותם, לדיוקם, לאמינותם ולהשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן, אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש או לרכושו או לכל צד שלישי עקב שימוש בתכנים אלה.
הנהלת האתר רשאית לשנות את כללי ואת תנאי השימוש בכל חלק באתר, באתר בכלל ובפורומים מטעמו בפרט ללא הודעה מראש ובאופן חד צדדי.
הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל דרך שהיא ובאופן מיידי, חד צדדי וללא מתן הודעה מראש, את הפורומים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או בקשה ו/או דרישה בגין זאת.
אין להפיץ את התוכן המוצע באתר.
בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על תחומי התעניינותו של הגולש, מנהגיו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות שימוש זו.
הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של הגולש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
צו שיפוטי המורה על מסירת פרטים אודותיו לצד שלישי.
הפרת תנאי השימוש המובאים באתר או ביצוע פעולות בניגוד לחוק כלפי האתר.
במקרה של מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הגולש לבין האתר או בכל מחלוקת תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים כנגד צד ג’ כלשהו שבו יש לאתר צד.
במידה ותימכר פעילות האתר, תתמזג או תועבר בצורה כלשהי, יהיה באפשרות הנהלת האתר להעביר את המידע שנצבר אודות הגולש וכל חומר סטטיסטי שבידה לצד הנוסף האמור ובלבד שצד זה יקבל על עצמו כלפי הגולש את הוראות מדיניות שימוש זו.
הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר או מכל סיבה אחרת על ידי יצירת קשר עם הגולש והתאמת המערכת לצרכיו והעדפותיו האישיות.
הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאתר אינטרנט אליו התכוונה לקשר. קישורים רבים באתר מבוצעים על ידי גורם שלישי ועצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מצביע על אחריות הנהלת האתר לגביו ואינו מלמד כי תוכנו של האתר המקושר הינו מהימן, מלא, עדכני או קשור למידע המבוקש. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכל קישור כאמור או תוכן המצוי בו. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית לכל אי נוחות, נזק או אבדן, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או לרכושו או למי מטעמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה, ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין אם פורסמו על ידי הנהלת האתר ובין אם על ידי צדדים שלישיים.
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות השימוש באתר. השינויים יהיו תקפים מיידית עם ביצוע השינוי והאחריות על התעדכנות בהם מעת לעת מוטלת על הגולש באתר. על כל שינוי מהותי תפורסם הודעה בעמוד הבית.
הנהלת האתר מאחלת גלישה נעימה ותשמח לקבל כל פניה, הערה או הארה באמצעות טופס “צור קשר” המופיע באתר.

בברכה,
הנהלת האתר.

מדיניות השימוש באתר מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר ומתייחסת לנשים וגברים כאחד[/text_output]