[image type="none" float="none" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" src="8917" style="align: center;"]
[text_output]

החזרי מס לעובדי שקל

קצת עלינו, משרדנו מתמחה במיסוי פרט, החזרי מס (מס הכנסה, שבח וביטוח לאומי) ופועל בתחום זה מספר שנים, אנו עובדים בעיקר עם חברות גדולות בתחום ההיי-טק (מעל 100 עובדים בחברה), מועצות אזוריות (חבל מודיעין ודרום השרון כ- 700 – 1,200 לקוחות), משרדי ממשלה, בתי ספר, עמותות/ארגונים לילדים ומבוגרים עם נכויות/ליקוי למידה (25-50 לקוחות לסניף) וכו'. מצ"ב כתובת אתר האינטרנט שלנו www.www.imas.co.il .
אנו ערוכים לטפל בכמות גדולה מאוד של לקוחות בו זמנית, הגשת החזרים במהירות ובמקצועיות. לשם כך אנו מעסיקים רואי חשבון, מתמחים, מנהלי חשבונות ואנשי מכירות. בראש המשרד עומד רואה חשבון צחי מנע, יוצא מס הכנסה ומשרד רואי חשבון מהגדולים במשק, בעל ניסיון רב במיסוי.

קהל הלקוחות שלנו בעיקרו שכירים, כאשר סטטיסטית לכ-80% מגיע החזרים. במסגרת עבודתנו אנו מטפלים בהחזרי מס הכנסה, החזרי רפואיים (נכויות/למידה..), רווחי הון, מס שבח וביטוח לאומי. זמן עבודה ממוצע מיום התקשרות עם משרדנו ועד להגשת הדוחות/חו"ד/בקשות להחזרי מס הינו כ-3 שבועות מיום הפניה.

מצ"ב הסבר לביטוחים שניתן עליהם החזר במס הכנסה.

סוג המכשיר גובה ההחזר
הפקדה לביטוח חיים –חלק הריסק (ביטוחי) וחלק החיסכון. ניתן לקבל החזר של 25% (בצמוד למדד + 4% ריבית לשנה) מההפקדות הנ"ל בתנאי שהם הופקדו באופן עצמאי (לא דרך העבודה).
הפקדה לקופת גמל ניתן לקבל החזר של עד 35% מההפקדות באופן עצמאי (לא דרך העבודה) בצמוד למדד + 4% ריבית לשנה.
הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים בלבד – ניתנת אך ורק כנגד הכנסה מעסק/משלח יד
הפקדה לאובדן כושר עבודה לעצמאים בלבד – ניתנת אך ורק כנגד הכנסה מעסק/משלח יד

הצעתנו ללקוחות שקל הינה:

  • בדיקה של החזר המס ללא עלות.
  • שכר טרחה בגובה של 18% מההחזר אשר יתקבל מרשויות המס
  •  כאשר הגבייה הינה רק לאחר שהלקוח מקבל את ההחזר לחשבון הבנק של הלקוח.
  • תשלום שכר הטרחה מוכר כהוצאה גם לשכירים כך שבשנה העוקבת ניתן להזדכות על תשלום זה ולקבל החזר ממס הכנסה כ- 50%-30% מהתשלום (יתרון של משרד רו"ח).
  • לאחר אישור הבקשה להחזר המס אנו נדאג גם להחזר מביטוח לאומי (במידה ויש).
  • ניתן לקבל הנחות על שכר טרחה:
    • חבר מביא חבר (לפחות 5 חברים שמגיע להם החזר מס של 5000 ש״ח או יותר)
    • הפצת ביקורת חיובית וויזואלית וכתובה בפייסבוק, גוגל פלוס ואתר אינטרנט שקל.

[/text_output]