מכירת קרקע

לאחרונה טיפלנו במקרה בו אדם ירש מהוריו קרקע / מגרש ומכר לקבלן. עו"ד של היורש דיווח על העסקה ושולמו כלל המסים כפי שחושבו. בבדיקה מעמיקה נמצא, ההורים רכשו את הנכס בשנת 1950 – דבר אשר מזכה את היורש בשיעורי מס שבח מופחתים בגין רכיב השבח הריאלי שולמו היטלי השבחה בגין הנכס.

שני אלמנטים אלו זיכו את היורש בהחזר מס שבח בסך של כ-  175,000 ₪, כמו כן, יכולים להיות סיבות נוספות לקבלת החזר מס.

התקשר/י עכשיו לבדיקה חינם, האם גם לכם מגיע החזר מס שבח.

גם אתם מכרתם נכס או זכות במקרקעין? שילמת מס שבח? ייתכן ומגיע לכם החזרהתקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת!077-501-5161