מכירת דירה

מס שבח – פטורים

ישנם פטורים שונים על פי החוק, אשר מרבית הציבור אינו מודע אליהם.
הפטור המוכר הוא פטור ממס שבח כל עוד ישנן 4 שנים בין מכירת דירה אחת לשנייה.

מעבר לפטור זה, ישנם פטורים נוספים, הנוגעים לדירה שהתקבלה מירושה, דירה שהתקבלה במתנה, שתי דירות הנמכרות יחד לצורך רכישת דירה אחת במקומן ועוד.

דירה שהתקבלה בירושה

כאשר מקבלים דירה בירושה, התנאים לקבלת החזר מס שבח נבדקים לפי המוריש.
יש לוודא שבטרם פטירתו, היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת וכן שאילו המוריש היה מוכר את הדירה, הוא היה זכאי לפטור (הנ"ל נבדק נכון ליום המכירה).
על היורש להיות אחד מאלה: צאצא של המוריש, בן זוגו או בן הזוג של הצאצא.
שימוש בפטור זה אינו מונע שימוש בפטור נוסף המגיע למוכר.

מכירה אחת לארבע שנים

במידה ובידי מוכר המקרקעין לא הייתה דירה נוספת מעבר לדירת המגורים שמכר ובנוסף בארבע השנים שקדמו למכירה הוא לא מכר נכס, אך בכל זאת שילם מס שבח על המכירה, זכאי המוכר לדרוש החזר בגין המס ששילם.
החוק מאפשר למכור דירה, כל עוד היא דירת מגורים יחידה (כלומר, אין ברשות המוכר דירה נוספת), אחת לארבע שנים ללא תשלום מס שבח.

פטור חד פעמי במכירת שתי דירות

הדירה לא התקבלה בירושה ולא הייתה תקופת צינון של 4 שנים בין שתי המכירות?
ישנו פטור חד פעמי במיוחד למקרים כאלה:

מוכר זכאי לפטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים יחד, אם מכר אותן לצורך רכישת דירה אחת במקומן, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
המוכר חייב להיות תושב ישראל וכן לוודא שהפטור לא נוצר בעבר על ידי אף אחד מתוך התא המשפחתי (זאת מאחר והפטור הוא חד פעמי, כך שאם למשל אחד מבני הזוג ניצל אותו, גם אם זה קרה לפני החתונה, לא ניתן יהיה לנצלו שוב במידה ובני הזוג נשואים).
הדירה השנייה הנמכרת צריכה לעמוד בתנאי של "דירת מגורים מזכה", כמפורט להלן:
דירה ששימשה בעיקרה למגורים או בארבע השנים שקדמו למכירה או ב-80% מהתקופה שמיום 1.1.98 ועד יום המכירה.

תנאים נוספים לקבלת הפטור הם כי הדירה הראשונה שנמכרה עומדת בתנאי הפטור ממס המהלך 12 חודשים שקדמו למכירתה וכן רכישת דירת מגורים שלישית בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה, או בשנה שלאחר מכירתה.
אין מניעה שהדירה השלישית תירכש לפני שתי הדירות הנמכרות, בתנאי שלא תחלוף יותר משנה מרכישת הדירה השלישית עד למכירת הדירה השנייה.
שווי שתי הדירות הנמכרות צריך להיות שווה או נמוך ממדרגת "שווי שתי הדירות הנמכרות יחד" כפי שנקבע בחוק ומתעדכן מדי שנה. במידה וישנה עמידה בתנאי זה, יינתן פטור מלא במכירת הדירה השנייה.

תנאי אחרון שיש לעמוד בו: שווי הדירה השלישית צריך להיות בגובה של לפחות שלושה רבעים משווי שתי הדירות הנמכרות.

יצוין כי מוכר שמכר דירה שהתקבלה במתנה, עליו לעמוד בתקופת "צינון" לפני שיהיה זכאי לפטור, לפי הקבוע בחוק

דירה שהתקבלה במתנה

ההתייחסות אל דירה שהתקבלה במתנה היא בהקשר למתן פטור בעת מכירת שתי דירות לצורך רכישת דירה שלישית.

מדובר בסייג לפטור, כאשר מדובר בדירה שהתקבלה במתנה על ידי המוכר:
במידה ואחת מהדירות הנמכרות ניתנה במתנה למוכר, עליו לעמוד בתקופת "צינון" לפני שיהיה זכאי לפטור.

תקופות ה"צינון" מתייחסות ליום קבלת הדירה:

כאשר מדובר בדירה אשר לא שימשה למגוריו של מקבל המתנה,
אם נותן המתנה הינו ההורה של מקבל המתנה, תקופת ה"צינון" מיום קבלת הדירה הינה 3 שנים.
אם נותן המתנה אינו ההורה של מקבל המתנה, תקופת ה"צינון" מיום קבלת הדירה הינה 4 שנים.

כאשר מדובר בדירה ששימשה את מקבל המתנה כדירת מגורים,
אם נותן המתנה הינו ההורה של מקבל המתנה, תקופת ה"צינון" נקבעת לפי הסטטוס של מקבל המתנה:
אם מקבל המתנה נשוי או שהוא הורה יחיד, תקופת ה"צינון" היא שנה.
אם מקבל המתנה אינו נשוי, תקופת ה"צינון" היא שנתיים.
במידה ונותן המתנה אינו ההורה של מקבל המתנה, תקופת ה"צינון" היא 3 שנים.

חשוב לציין כי במידה ולפחות 50% ממחיר הדירה התקבל במתנה בשלוש השנים שקדמו לרכישת הדירה, החוק מתייחס לדירה כאילו התקבלה במלואה במתנה.

במידה והוכר קיבל את הדירה במתנה לפני שמלאו לו 18 שנים, תקופת ה"צינון" תתחיל ביום שמלאו לו 18 שנים.

גם אתם מכרתם נכס או זכות במקרקעין? שילמת מס שבח? ייתכן ומגיע לכם החזר.
התקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת! 077-501-5161