החזרי מס הכנסה

המשק הישראלי בנוי ברובו על שכירים.
על פי הסקר האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישנם למעלה מ-3.3 מיליון שכירים
ורק כ-420 אלף עצמאיים ובעלי עסקים.

דיני המס בישראל מעניקים הטבות מס רבות לעובדים שכירים אולם בניגוד לעצמאים, אשר מחויבים בהגשת דוחות לרשויות המס, מרבית העובדים השכירים במדינת ישראל אינם מחויבים בהגשת דוחות, ולכן אינן מיוצגים על ידי רואי חשבון אשר עורכים עבורם דוחות חשבונאיים לרשויות המס בהם נערכת התחשבנות מס שנתית.

חישוב המס עבור עובדים שכירים נערך על ידי המעביד ומועבר מדי חודש על ידו. בתלוש השכר של העובד נערכת התחשבנות ונקבע השכר אותו צריך העובד לקבל וגובה המס שיש להעביר לרשויות המס.

רק חלק קטן מאוד מסך כל העובדים השכירים במשק מחויבים בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. מדובר בשכירים שגובה הכנסתם החודשים עולה על 60,000 ₪ לחודש.

מכאן נשאלת השאלה מדוע מגיע לשכירים רבים במשק החזר מרשויות המס בשיעור גבוה? הרי המעביד עורך חישוב ומנכה ממשכורתו של העובד מידי חודש את המס? למרות שהמעביד עורך חישוב ומנכה משכורתו של העובד את המס, במקרים רבים בהם נוצרת חבות מס, המס שמנוכה על ידי המעביד ומועבר למס הכנסה אינו מדויק ואינו מס "נכון".

פערי המס עשויים להגיע לעשרות אם לא מאות אלפי שקלים מידי שנה לטובת השכיר. מדי שנה מקצה רשות המיסים סכום של כמיליארד שקלים עבור בקשות להחזרי מס של שכירים. אך חשוב מאוד לדעת, כי ניתן לבקש החזר מס רק עבור 6 שנים אחרונות. אם לא הגשת בקשה להחזר מס בזמן- אתה עלול לפספס ולא לקבל את הכספים מרשויות המס. מס הכנסה לא עורך חישוב ולא דואג לשכירים לקבל את המס ששילמו ביתר. אין מנגנון אוטומטי שבודק האם העובד השכיר קיבל את מלוא ההטבות המוקנות לו על פי הדין והאם החישוב שנערך לו על ידי המעביד גילם את ההטבות הללו.

למרות השאיפה לצדק חברתי ולמרות שאנו מנסים במרבית מהמקרים לעמוד על זכויות שמגיעות לנו על פי החוק, קיימת נטייה לא לבדוק את ענייני הכספים בצורה מעמיקה. כמו שאנו לא בודקים שאנו משלמים כספים רבים עבור עמלות, דמי טיפול, דמי ניהול וכל מיני שיטות אחרונות שנוצרו על מנת לממן את הבנקים, קרנות הפנסיה, בתי ההשקעות וכו' כך מרביתנו לא בודקים, כי המס שנוכה להם מתלוש השכר הינו המס ה"נכון" ולא בודקים האם כל ההטבות אשר מגיעות להם גולמו בחישוב המס.

למה מרביתנו לא בודקים האם הם זכאים להחזר מס הכנסה?

  • "חוסר מודעות וחוסר המידע" – חלק מהשכירים פשוט לא מודעים לזכויות המוקנות להם מכוח דיני המס. למרות שישנם פרסומים רבים בכל אמצעי התקשרות רבים מהשכירים פשוט סבורים שלהם לא מגיע כסף.
  • שיטת ה"סמוך" – חלק מהשכירים סומך על המעביד וסבור שאם המעביד חישב את המס והוא "יודע מה הוא עושה".
  • הטבות מס "נעלמות" – ישנן הטבות מס שמקורן בסטטוס המשפחתי או במקום המגורים או בתשלום עבור ביטוחים וכו'. קיימות הטבות מס שהמעביד אינו מודע להם ולכן הן לא נלקחות בחשבון בעת ביצוע חישוב המס על ידי המעביד.
  • חוסר זמן וסבלנות מרבית מהשכירים עסוקים זמן רב בעבודתם ובשגרת החיים היומיומית אשר אינה משאירה מספיק זמן ומספיק סבלנות לבדוק את זכאותם לקבלת החזר מס.
  • חוסר אמונה שכירים רבים שמועסקים באותו מקום עבודה שנים רבות והכנסתם החודשית לא השתנתה באופן משמעותי מניחים שהמס שהם משלמים הינו מס "נכון" ואין סיכוי לקבל החזר מהרשויות המס.
  • בדיקה סביבתית יש המניחים, הנחה שגויה, שברגע שעמית לעבודה ביקש החזר ולא קיבל או התבקש לשלם כסף למס הכנסה אז גם להם לא מגיע.
  • בירוקרטיה כמו כל דבר במדינה שלנו גם טיפול בבקשה להחזר מס כרוך בבירוקרטיה. למרבית מהאנשים אין את הכוח לאיסוף מסמכים, עמידה בתורים במשרדים של פקידי השומה השונים, וכו'.
  • בדיקת זכאות חינם! לא קיבלת לא שילמת!

רבים מהשכירים חוששים שלאחר כל התהליך הארוך שגובה מהם אנרגיות וזמן רב הם ימצאו חייבים כספים נוספים למס הכנסה כך שכל התהליך יהפוך למטרד וללא כדאי. מרבית משהשכירים פשוט לא רוצים להתעסק עם מס הכנסה או חוששים שברגע שהם יבקשו החזר מס, מס הכנסה יבקש מהם כל שנה להגיש דוח שנתי. ברור שלפחד הזה אין רגליים. הפקידות ברשויות המס פועלת על פי הדין ובעומס עבודה רב.

בשיחת טלפון אחת למשרדנו ניתן לדעת האם מגיע לך החזר מס
התקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת! 077-501-51-61