החזרי מס תשלום מזונות

הורה גרוש או פרוד המשלם מזונות ילדים זכאי לנקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה.

במידה והינך משלם/ת מזונות והתחתנת בשניה, הינך זכאי/ת לנקודת זיכוי נוספת.

שכיר/ה המשלם/ת מזונות ילדים, ישנה סבירות גבוהה שגם לך מגיעים החזרי מס.

המסמכים שיש להמציא:
פסק דין המאשר תשלום מזונות ו/או כל הוכחה אחרת לתשלום מזונות.