החזרי מס שוק ההון

החזר מס רווחי הון – להרוויח מההפסדים בבורסה

השקעתם בבורסה בניירות ערך והפסדתם? אם כך, אולי תתנחמו בעובדה שהפסדים אלו עשויים להוביל לקבלת החזר מס רווחי הון, וזאת על ידי קיזוז הסכומים מרווחי ההון בבורסה באותה שנה. חשוב לדעת כי מיסי הון נחשבים למס במקור כאשר ריווחי כול חודש מועברים בחודש שלאחריו לרשויות המס באמצעות הבנק או הבוקר המנהלים את חשבונו של המנוכה. את המיסים יש לשלם מסך הנטו, כלומר לאחר שנוכו מהם ההפסדים.

מהו מס רווחי שוק הון ?

מס רווחי שוק הון מוטל על ההפרש בגידול רווחי הון ונגבה לאחר מכירה, פדיון, קבלת תשלום או פקיעה של ניירות הערך. רווחים אלו נגבים עבור ניירות ערך הכוללים אג"ח, מניות, תעודות סל, אופציות וקרנות נאמנות. נכון לשנת 2013 מס רווחי שוק הון עומד בישראל על 25% מהרווחים הריאלים המותאמים למדד המחירים לצרכן, והמנוכים כמס מקור בעת מימושם. רווח ריאלי זה הינו הנטו של הרווחים, כך שלמעשה קיזוז ההפסדים בבורסה ניתן לבסוף כהחזר מס.

 

מתי ניתנים החזרי מס רווחי הון

החזר מס רווחי הון ניתן בגין הפסדים בבורסה ומקוזז ממיסי רווחי שוק ההון. חשוב לדעת כי עד לשנת 2012 החזרי מס הון מקיזוז הפסדים היו אפשריים רק במקרים בהם רווח ההון אירע באותו חודש בו נוצר ההפסד או בחודש שלאחריו, וכל עוד מדובר באותה שנת מס. ואולם, בהתאם לשינויים שנערכו בשנת 2012 בתקנות הוראות מס מקור לרווחי הון שמקורם בניירות ערך נסחרים של שכיר או עצמאי, קיזוזי מס עקב הפסדי הון אפשריים לכל רווחי ההון שנוצרו באותה שנת מס, בין אם לפני מועד ההפסדים או לאחריו. כמו כן, החזרי מסהון מחושבים על בסיס שנתי ומקוזזים אוטומאטית מגובה המס הנדרש לתשלום לאחר ביצוע עסקה או בסוף כל חודש. החזרי מס עבור השנה החולפת או החזרי מס שלא התווספו אוטומאטית יש להכליל בדו"ח השנתי למס הכנסה.

 

החזר מס לשכירים

החזר מס הכנסה לשכירים המבוצע באופן אוטומאטי וישיר מול המוסדות הפיננסיים כניכוי במקור, מהווה הקלה משמעותית למגזר זה וחוסך בהגשת דו"ח שנתי שאינו מחייב שכירים. זאת בעוד שבעבר שכירים שלא טרחו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לא קיבלו את החזרי המס המגיעים להם בחוק. שינוי זה גם מאפשר מימוש מיידי של ההחזרים ולכל היותר חודש וחצי לאחר ביצוע העסקה, ללא המתנה לקבלת הכספים בסוף שנת המס.

 

דע את זכויותיך

תחום המיסוי על שוק ההון וההחזרים הקשורים בו הינו סבוך ומורכב, וכולל עוד מגוון רחב של פרמטרים ומצבים שיש להיות מודעים אליהם ולקחתם בחשבון. כך לדוגמא, אם כספכם מושקע במספר חשבונות או מקורות סביר להניח שהמידע המקביל אינו מוצלב וחשוב לפקח אחר ביצוע ההצלבות. כמו כן, ניתן לקזז הפסדים בבורסה מרווחי הון אחרים, כולל מס שבח. על מנת להכיר את כל זכויותיכם הקשורות בהחזרי מס הון מומלץ לפנות אל המרכז להחזרי מס, Imas. על עובדי המרכז נמנים רואי חשבון מובילים בתחום, אשר יספקו לכם תמונה מלאה אודות החזרי המס המגיעים לכם משוק ההון ומשאר עיסוקיכם.

 שכיר/ה אשר יש לו/ה פעילות בשוק ההון וצבר/ה רווחים והפסדים,
ישנה סבירות גבוהה שזכאי/ת להחזרי מס.