החזרי מס עולה חדש

עולים חדשים זכאים להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתם. מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה חדש.

חשוב לציין, כי נקודת הזיכוי לעולה חדש או תושב חוזר ניתנת בנוסף לנקודת הזיכוי של תושב ישראל.

שכיר/ה – ככל שהוכרת כעולה חדש/ה או כתושב/ת חוזר/ת ב-6 שנים האחרונות,
ייתכן וגם לך מגיעים החזרי מס.

הזיכוי לעולה חדש הוא:

  • בשנה וחצי הראשונות לשהיית עולה חדש בארץ – 1/4 נקודת זיכוי לחודש.
  • משנה וחצי ועד שנתיים וחצי לשהיית עולה חדש בארץ – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.
  • משנתיים וחצי ועד שלוש שנים וחצי לשהיית עולה חדש בארץ – 1/12 נקודת זיכוי לחודש.
עולה חדש שעלה ארצה וסמוך לעלייתו התחיל לשרת בצבא או לימודים על תיכוניים זכאי לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הזכאות לקבלת נקודות הזיכוי עד למועד שחרורו מהשירות הצבאי או סיום לימודיו, כל זאת כדי שלא יפסיד את הזכויות האלה עקב שירותו הצבאי או לימודיו.
עולה חדש אשר נעדר מהארץ תקופה העולה על שישה חודשים ופחותה משלוש שנים יכול לבקש שגם תקופה זו לא תיכלל במניין 42 החודשים בהם הוא זכאי להקלה במס.

מעסיקים רבים אינם לוקחים בחשבון את נקודות הזיכוי בהמגיעות לעולה חדש ובכך נוצר מצב בו שילם העולה החדש מס עודף והוא זכאי להחזרי מס.

הקלה נוספת בתשלום מס הניתנת לעולה חדש היא:

פטור ממס על רווחי הון כתוצאה ממכירת כל הנכסים אותם רכש בחו"ל.
הפטור הוא לתקופה של 10 שנים מיום העלייה לישראל. נכסים שימכרו לאחר תום תקופת הפטור יחויבו בתשלום מס רווחי הון רק עבור הרווח שנוצר מיום תום הפטור ועד ליום המכירה של הנכס בפועל.
הפטור לעולים חדשים חל רק על נכסים אותם רכשו העולים כאשר גרו בחו"ל טרם עלייתם לישראל.