החזרי מס – מספר עבודות במקביל

שכיר/ה אשר הכנסתו/ה נובעת ממספר מקורות, עליו לבצע תיאום מס על מנת למנוע תשלום מס עודף. שכיר/ה אשר לא ערך/ה תיאום וקיבל/ה במהלך השנה הכנסה נוספת (מעבודה נוספת, קבועה או זמנית, מתמיכה ממשלתית וכו') ינוכה לו/ה מס הכנסה מרבי. במצב זה ניתן להגיש בקשה להחזר מס על המס העודף ששולם.

חשוב לציין, תיאום מס נעשה על ידי רשויות המס על פי ההכנסות המשוערות ולכן יתכנו גם מצבים בהם על אף שנעשה תיאום מס יימצא/תמצא השכיר/ה זכאי/ת להחזר מס, דבר אשר נובע מהערכות לא מדויקות.

חשוב לדעת כי הבדיקה חייבת להיות מקצועית על מנת למנוע מצב בו תגלה/י כי ישנה חבות מס!

בנוסף – אם שכיר החליף עבודות במהלך שנת מס אחת או שהיה מובטל בחלק מהשנה, ייתכן וזכאי להחזר מס.

הליכי הגשת בקשה לתיאום מס

לשם קבלת תיאום מס יש לפנות בבקשה לפקיד השומה במילוי טופס בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס. במהלך הטופס יש למלא פרטים אישיים, פרוטים על בן הזוג ועל הכנסתו באם ישנה, וכן לאשר את הבקשה לתאם את המס.

תיאום המס יכול להיות בטופס זה אף בגין הכנסות מריבית ניירות ערך ורווחים מהון לשם קרן השתלמות ותגמולים.

כמו כן יש למלא שורה ארוכה של פרטים המפרטים את סוג ההכנסה והאם היא קבועה, את מספר תיק הניכויים, את דירוג המעביד במידה וישנו, ואת תקופת ההכנסה במהלך שנת המס עליה מבוקש התיאום.

אל טופס מפורט זה יש לצרף תלושי משכורת וקצבאות ממקומות העבודה בהם מבוקש תיאום המס. במידה ומתעורר צורך יש להביא אף מסמכים נוספים כמו תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכו'.

חשוב לציין כי מתחת למינימום מסוים הנקבע בחוק, ובהתאם לדרישות המפורטות באתר רשות המיסים, ניתן לבצע תיאום מס באמצעות מערכת אינטרנטית דרך המחשב ללא הגעה למשרדי מס ההכנסה.

חשוב מאוד לציין כי הליך תיאום המס הינו חשוב ויכול לחסוך אלפי שקלים בשנה, אי ביצוע תשלום מס יכול לגרור תשלום של 49% מס על ההכנסות הנוספות אשר לא עברו תיאום.

האם גם את/ה שכיר/ה אשר מקבל/ת הכנסה ממספר מקורות? כדאי לבדוק את זכאותך לקבל החזר מס.