החזרי מס – זכויות עיוור ונכה

לעיוור ולנכה בשיעור של 100%, או 90% במקרים מיוחדים, קיימת זכאות לפטור ממס הכנסה בתנאים הנקבעים על ידי רשויות המס. יצוין, כי גם במקרים בהם הוכרה נכות זמנית (לתקופה של למעלה מחצי שנה) ניתנת זכאות לפטור מתשלום מס בהתאם לתנאים הנקבעים על ידי רשויות המס.

במידה והוכרת כנכה בשיעור של 90% ומעלה, גם אם לתקופה זמנית של למעלה מחצי שנה,
כדאי לבדוק את זכאותך לקבלת החזר מס.

הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100% או נכות של 90% ומעלה שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן

נכות לתקופה של שנה שלמה – פטור ממס על הכנסה ממשכרת עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים.
נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – ישנו חישוב יחס מיוחד.
במידה והכנסה ממשכרות הינה נמוכה מ 60,120 ש"ח, ניתן לקבל פטור בעבור הכנסות אחרות ומשכרות עד לסכום 60,120 ש"ח.

מסמכים שעליכם לצרף לבקשה להחזר המס
תעודת עיוור מקורית + צילום של התעודה
אישור ממס הכנסה על זכאות להקלה
תלושי משכורת או קצבה והכנסות אחרות