החזר מס החזקת קרוב במוסד

אם את/ה תומך/ת בקרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורה או ילד) המוחזק במוסד מיוחד וסובל מאחת מהבעיות הבאות: משותק/ת לחלוטין, מרותק/ת למיטה בתמידות, עיוור/ת, בלתי שפוי, ילד מפגר או אוטיסט – מגיע לך זיכוי בעבור ההוצאות ששולמו.

ככל שאת/ה תומך/ת בקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במוסד מיוחד,
ייתכן וגם לך מגיע החזר מס.
במידה ואתה או בן זוגך שילם בשנת המס עבור החזקת קרוב (ילד, בן זוג או הורה) במוסד מיוחד.
ובתנאי שהקרוב הינו משותק לחלוטין, מרותקי למיטה , עיוור, בלתי שפויי או ילד מפגר במוסד מיוחד.
הזיכוי הינו החלק מעל 12.5% מעל להכנסה החייבת ועד 35% מאותו חלק מהסכומים ששילמו בעבור החזקה במוסד.

הלן גובה התקרה לפי שנים:
שנת המס
תקרת הכנסה ליחיד
תקרת הכנסה לבני זוג
2008
144000
230000
2007
140000
224000
2006
140000
224000
2005
136000
218000
2004
135000
216000
2003
138000
221000
  • הזיכוי מתבטא בהפחתת הסכום שאותו עליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו
  • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי

דוגמה:

אדם שילם סכום של 60,000 ₪ עבור החזקת אביו במוסד. הכנסתו החייבת של הבן הינה 160,000 ₪ באותה שנת מס. 12.5% מההכנסה הינם 20,000 ₪ (12.5%*160,000)

סכום הזיכוי שיקבל הבן עבור החזקת האב במוסד:

₪ 14,000 = 35% * (20,000 – 60,000)