החזר מס עבור החזקת קרוב במוסד

אם את/ה תומך/ת בקרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורה או ילד) המוחזק במוסד מיוחד וסובל מאחת מהבעיות הבאות: משותק/ת לחלוטין, מרותק/ת למיטה בתמידות, עיוור/ת, בלתי שפוי, ילד מפגר או אוטיסט – מגיע לך זיכוי בעבור ההוצאות ששולמו.

ככל שאת/ה תומך/ת בקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במוסד מיוחד,
ייתכן וגם לך מגיע החזר מס.
במידה ואתה או בן זוגך שילם בשנת המס עבור החזקת קרוב (ילד, בן זוג או הורה) במוסד מיוחד, ובתנאי שהקרוב הינו משותק לחלוטין, מרותקי למיטה, עיוור, בלתי שפויי או ילד מפגר במוסד מיוחד.
הזיכוי הינו החלק מעל 12.5% מעל להכנסה החייבת ועד 35% מאותו חלק מהסכומים ששילמו בעבור החזקה במוסד.

 
להלן גובה התקרה לפי שנים:
 
שנת המס
תקרת ההכנסה של נטול יכולת
תקרת הכנסה לשני בני זוג
2014
169,000
270,000
2015
169,000
270000
2016
167000
268000
2017
167000
267000
2018
167000
268000
2019
169000
270000
  • הזיכוי מתבטא בהפחתת הסכום שאותו עליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו
  • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי

דוגמה:

אדם שילם סכום של 60,000 ₪ עבור החזקת אביו במוסד. הכנסתו החייבת של הבן הינה 169,000 ₪ באותה שנת מס. 12.5% מההכנסה הינם 21,125 ₪ (12.5%*169,000)

סכום הזיכוי שיקבל הבן עבור החזקת האב במוסד:

₪ 13,606 = 35% * (21,125 – 60,000)