החזרי מס גיל הזהב

על אף החקיקה בארץ שנועדה להקל על הקשישים, פנסיונרים רבים אינם מודעים לזכאות שלהם להחזרי מס הכנסה לגיל הזהב. בעקבות כך, משלמים הפנסיונרים מס הכנסה גבוה מהרגיל ואינם זוכים להחזרים להם הם ראויים בגלל מחסור בידע.  גם אם חלפו מספר שנים בהם שילמתם מיסים ללא קבלת פטורים או הקלות שונות להם אתם זכאים, תוכלו לקבל את המגיע לכם מכיוון שעל פי חוקי המס ניתן להגיש בקשה להחזרי מס לגיל הזהב עד שש שנים אחורה. התנאי הבסיסי לקבלת החזר מס הכנסה הינו תשלום מס, כלומר, אם לא שילמת מס אז בוודאות לא תוכל לקבל החזר.

מהם המקרים הנפוצים עליהם ניתן לקבל החזר מס בגיל הזהב?

1. ניכוי מס על רווחים מריביות על פקדונות וניירות ערך – הכנסות ריבית ורווחים המגיעים מתוכניות חיסכון ופיקדונות, חייבים במס בשיעור של 15%-25% בהתאם לסוג התוכנית. רבים בגיל הזהב יכולים לקזז את המס אשר הם צריכים לשלם כנגד נקודות זיכוי אשר אינן מנוצלות. לדוגמא, אלמנה אשר מקבלת קצבה מביטוח לאומי וקצבת שארים (אשר שניהם פטורים ממס הכנסה) ובבעלותה תיק ניירות ערך, תוכל לקזז את נקודות הזיכוי שלה כנגד המס אשר היא צריכה לשלם מהרווחים אשר נשא התיק.

2. רווחים מהכנסות משכר דירה

2.1. ניכוי מס על רווחים מהכנסות משכר דירה (שכ"ד) – בהמשך לסעיף הקודם, אם בבעלותך דירה אשר מניבה הכנסה משכ"ד הגבוהה מ- 4500 ש"ח הכנסה זו חייבת במס הכנסה. ניתן לקזז את המס אותו יש לשלם מול נקודות זיכוי אשר אינן מנוצלות.
2.2. שכירות של נכס אשר שימש לעסק – אחד הסעיפים בפקודת מס הכנסה מקנה פטור מס הניתן להכנסת דמי שכירות הנובעת מנכס ששימש בעבר כמקום עסקו של הפנסיונר.

3. נכויות של 90% ומעלה – נכויות כאלה מזכות, לאחר מעבר ועדה רפואית, בפטור ממס. עיוורים בעלי תעודת עיוור אינם צריכים לעבור ועדה רפואית על מנת לקבל פטור זה. באם זכאות זו לא מומשה ניתן יהיה לקבל החזר מס. באופן דומה ניתן לקבל פטור מתשלום מס לאחר מחלה קשה (אירוע לב, שבץ מוחי, תאונה קשה).

4. בנו או ביתו של משתכן במחלקה סיעודית, אשר משלם עבור הדיור, זכאי לניכוי במס מהכנסתו. בנוסף למקרים נפוצים אלה, ניתן לקבל החזר מס הכנסה בגיל הזהב גם מפאת העילות הנפוצות האחרות, לדוגמא: החזר מס בגין עבודה בחלק מהשנה, החזר מס בגין הפסדים בבורסה, ועוד עילות אשר ניתן למצוא תחת קטגוריית המאמרים באתר שלנו.

חשוב לזכור שמס ההכנסה אינו מעדכן ואינו יוזם לגבי זכאות להחזרי מס לגיל הזהב, ועל כן יש לקחת את המושכות לידיים ולהגיש דו"חות מתאימים מיוזמתכם.