החזרי ביטוח לאומי

הנה משהו שחשוב לדעת…

מפליא ככל שיהיה, שכירים רבים מגלים בעזרת בדיקתנו, כי הם זכאים להחזרים מביטוח לאומי, עקב סיבות רבות.

כדאי לכל אזרח לבדוק עם גורם בכיר ומקצועי את זכותו להחזרי ביטוח לאומי, למרות שסכום זה מנוכה על ידי המעסיק כסכום קבוע המתקבל ללא עוררין, בדרך כלל. במקרה בו מתגלית גבייה עודפת של מיסי ביטוח לאומי, זכאי השכיר לקבל החזרים מסכומים אלה.

מהן הסיבות בגינן זכאים השכירים להחזרי ביטוח לאומי?

הסיבה הנפוצה ביותר להחזרים מביטוח לאומי היא מעבר בין עבודות רבות במהלך השנה, באופן אשר גורם לגביית יתר של המיסים, או כאשר השכיר מועסק ביותר מעבודה אחת.

גם כאשר האדם מועסק הן כשכיר והן כעצמאי, הוא עלול לסבול מגבייה כפולה של ביטוח לאומי, מבלי שהוא יהיה מודע לכך. המעבידים אמורים לסווג את ההכנסה הראשונית כזכאית לניכוי מופחת של דמי ביטוח לאומי או ככזו אשר מחויבת בניכוי דמי ביטוח לאומי באופן מלא. חוסר מודעות לסיווג זה, עלול לגרום לגביית יתר, אשר ייגרר למשך שנים.

סיבה נוספת להחזרים מביטוח לאומי עשויה להיות כאשר השכיר נהנה גם מקבלת פנסיה מוקדמת או אחרת ממקום אחר. כך שהן הגוף המשלם את כספי הפנסיה והן המעביד מקזזים כל אחד מהם את מיסי הביטוח הלאומי באופן מלא ועודף. גבייה עודפת שכזו, עלולה להתרחש גם בקרב אנשים אשר מקבלים פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר במקביל.

כמה כסף מגיע לי?

את הצפי המדויק על סכום ההחזר, אנו מתחייבים לחשב לך באופן אישי, על פי ההקלות הספציפיות.

ישנם שני תנאים אשר חייבים להתקיים בעת הדרישה:

  • הכנסתו העיקרית של השכיר (מהמעסיק או ממשלם הפנסיה) תהיה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק (אשר נקבע ל 5453 ₪, נכון לשנת 2014).
  • הכנסתו מכלל המעסיקים תעבור את סכום ההכנסה המחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי.

במידה ומתקיימים שני התנאים, הדרישה לקבלת החזר מס מהביטוח הלאומי נעשית באמצעות מכתב בקשה או מילוי טופס תיאום דמי ביטוח לאומי. יש לזכור כי ישנה הגבלת זמן על החזרי המס מביטוח לאומי, כך שניתן לחשב את החזר המס רק עד כ-7 שנים אחורה.

המלצתנו היא, להפקיד את כל המסמכים הנדרשים והנתונים השונים בידינו, בכדי שנוכל לסייע לך לקבל את החזרי המס באופן המהיר, הקל והיעיל ביותר. מניסיוננו, היכרות עם מערכות ורשויות המס עשויה לסייע רבות להחזרי מס גדולים ואמתיים יותר.

בדוק גם אתה את זכאותך להחזרי מס – עוד היום. לבדיקת זכאות חינם!