מצ"ב התקנון:

בהשארת פרטים באמצעות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר. כמו כן, חברת איי.אמ.מס רשאית להעביר את המידע הנ"ל לגורמים רלוונטיים שונים, כגון חברות ביטוח והשקעות, על מנת שאלו יוכלו לפנות אליך בהצעה טלפונית/מייל/SMS וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא רק באמצעות שיחת טלפון, הדואר וכדומה.